Arrangementer 2018
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole
Ved vinterens højskoleaftener i Osted stilles spørgsmålet tør du tvivle?  I vores moderne tid gælder det om at være så hurtig med en påstand som overhovedet muligt. Det gælder ikke bare politikere og meningsdannere, men også almindelige mennesker på gaden. Særligt kommer det til udtryk på de sociale medier, hvor man næsten kun kan være for langsom med at mene noget. Det har fået os til at stille spørgsmålet tør du tvivle, og tør du tale og stå ved din tvivl – om det så gælder børneopdragelse, politisk standpunkt eller kristentro og livssyn. Det spørger vi hinanden og sæsonens tre indbudte foredragsholdere om.
 Årets første foredragsholder er juraprofessor Eva Smith, der gennem et langt arbejdsliv ofte har måttet tage beslutninger, og ofte, hvis ikke altid, med store konsekvenser for andre menneskers fremtid. Men selv om juraen peger i en retning, kan tvivlen indimellem nage om retfærdigheden virkelig sker fyldest.
Pris: Entré, kaffe og kage 80 kr.Onsdag den 7. februar 2018 kl. 9.30. Liselund

Vores traditionelle vinterbesøg på  Liselund.
Der er morgensang kl. 9.30.
Derefter, dvs. kl. 9.45, fortæller forfatteren Jens Smærup Sørensen i foredraget »Hjertet slår og slår« om en far og en søn – en gensidig kærlighed hinsides godt og ondt. Om de kriser i forholdet hvor barnet først vil opleve sig som uskyldigt og dernæst, som led i at blive voksen, må pådrage/påtage sig skyld. For endelig som modnet gennem selvindsigt og indlevelse i den anden at kunne undskylde.
Kl. 12.00-13.00. Frokost med efterfølgende pause til en spadseretur i Liselunds park.
Kl. 14.30 taler lektor i bioetik Mickey Gjerris om »Håb i en håbløs tid, skildpaddetanker om fremtiden«. Klima, etik og håb. – Ingen tvivler på at vi har brug for naturen til vores fysiske overlevelse. Mad, vand og luft skal alle have. Men ser vi kun naturen som en ressource der kan opfylde vores fysiske behov, går vi glip af meget. For naturen kan også ses som et fællesskab vi er bundet til gennem millioner af års evolutionær udvikling. Et fællesskab der giver vores sind og sjæl oplevelser, udfordringer og et hjem. Foredraget vil diskutere forskellige natursyn og søge at vise hvad der kan ske hvis vi begynder at forstå mennesket som en del af et større fællesskab i stedet for som verdens selvkronede konge.

Prisen for de to foredrag, frokost og kaffe & kage er 250 kr. der betales ved indgangen.

Liselunds adresse er Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse.Torsdag den 15. februar 2018 kl. 20.00 på Osted Fri- og Efterskole

Denne aften møder vi sangeren, musikeren og skuespilleren Allan Mortensen, der gennem sin musik har arbejdet med religiøse spørgsmål, og mange af hans sange handler om tro og tvivl. Aftenen bliver en vekslen mellem fortælling og sang, og vi skal bl.a. høre Judas’ sang fra musicalen Jesus Christ Superstar, som han i sin tid blev kendt på. Desuden skal vi høre hans egen udgave af »Op al den ting«. Efter det musikalske indslag er der ost og rødvin, hvorefter det vil være muligt at stille spørgsmål.

Pris: Entré 90 kr. inkl. ostebord. Rødvin og andet drikkelse tilkøbes.
Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole
Forfatteren og foredragsholderen Kristian Leth holder sæsonens tredje foredrag. Han tager udgangspunkt i bogen Historien om det hele: fortællinger om magi og videnskab, som han i 2016 skrev sammen med DNA-forskeren Eske Willerslev. Her er det spørgsmål der vendes og drejes, hvorvidt videnskaben kan besvare alt, eller om åndelighed kan bibringe os livsnødvendige svar. Det bliver en rejse fra menneskehedens vugge op gennem mange hundrede tusinder af år med et fungerende magisk og okkult verdensbillede frem til de sidste 1000 års udvikling af en verdensfjern og moderne fortælling om bevidsthed, kultur, individ og hjerne.
Pris: Entré, kaffe og kage 80 kr.Torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00 i Palæfløjen 
Sangaften med Christian Hougaard-Jakobsen, forstander for Midtsjællands Efterskole.

Pris: 50 kr., medlemmer gratis.Tirsdag den 5. juni 2018 kl 11. Statens Museum for Kunst
Det overordnede tema for efterårets højskoleeftermiddage vil være dannelse. Vi tager hul på emnet allerede på dette besøg på Statens Museum for Kunst, hvor vi vil få en rundvisning med fokus på kunst og dannelse.
Rundvisningen begynder kl. 11.15. Vi mødes i forhallen klokken lidt over 11 (museet åbner kl. 11).

Deltagerprisen er 100 kr. (éntrepris med grupperabat), som betales til Jørgen Larsen inden vi går ind på udstillingsområdet. Efter rundvisningen, som varer en times tid, er der mulighed for at spise frokost i museets café Kafeteria – dette er for egen regning.Onsdag den 15. august 2018 kl 14.30. Liselund

Det årlige besøg på Liselunds sommerhøjskole:

Kl. 14.30:  »Sorg kan man ikke helbredes for – en samtale«. Forfatteren Naja Marie Aidt i samtale med Jens Hestbech.
Kl. 18. Middag.
Kl. 19.30: »Om fremtidens samfund, lys og skygger«. Foredrag ved Johannes Andersen, samfundsforsker og kommentator.

Medlemsprisen for de to foredrag, middag og aftenkaffe er 250 kr. der betales ved indgangen.
Liselunds adresse er Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse


Fredag den 7. september 2018 kl. 10.30. Vartov

Rundvisning med fortælling om Vartov, Grundtvig og Grundtvigsk Forum.
 Mødested: ved statuen i gården.

Efter rundvisningen er der frokostbuffet og kaffe og kage; pris: 168 kr. pr. person. Tilmelding senest fredag den 31. august på Højskoleforeningens e-mail.Torsdag den 18. oktober 2018 kl. 17. Palæfløjen

Generalforsamling.  Derefter (kl.17.30) Højskoleeftermiddag.

Årets tema er dannelse, og vi har bedt forskellige personer fortælle om dannelse set fra deres faglige synsvinkel. Denne dag skal vi høre filosof og fremtidsforsker Lene Andersen.Tirsdag den 27. november 2018 kl. 17. Palæfløjen

Højskoleeftermiddag.

Årets tema er dannelse, og vi har bedt forskellige personer fortælle om dannelse set fra deres faglige synsvinkel. Denne dag skal vi høre sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen.Arrangementer i 2017

Onsdag den 11. januar 2017 kl. 9.30. Liselunddag

Traditionen tro besøger vi Liselunds vintermøde en enkelt dag (formiddag og eftermiddag). Kl. 9.30 fortæller dr.phil. Nanna Damsholt i samtale med Jens Hestbech om et ungt sønderjysk ægtepar, Helene og Niels Christian Haastrup, og deres liv og virke som missionærer i Afrika i 1840erne med særligt fokus på Helene Haastrups dagbog derfra. Kl. 12.00 er der frokost. Kl. 14.30 kan vi høre psykiater, dr. med. Raben Rosenberg med foredraget »Ånd og kemi – hvad kan psykiatrien forklare og hvad ikke?«. Raben Rosenberg har i 2016 udgivet bogen Psykiatriens Grundlag: historie, filosofi og videnskab.

Prisen for de to foredrag, frokost og kaffe & kage er 225 kr. der betales ved indgangen.

Liselunds adresse er Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse.

Temaet for vinterens højskoleaftener i Osted er Det måske egnede samfund.
Vi står i en tid hvor der gennemføres reformer på alle områder, også på uddannelsesområdet. Målet er at få det bedste samfund at møde fremtiden med. Der tales om konkurrencestat og globaliseringsudfordringer, og om at vi skal ruste os så vi kan klare os i fremtidens videnssamfund – men er det samfund vi nu forsøger at skabe, også et samfund med plads til mennesker og plads til ånd?
Under temaet Det måske egnede samfund har vi bedt en samfundsdebattør, en teolog og en forfatter om at give deres bud.

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole

Journalist og foredragsholder Karen Lumholt taler om »Velfærd 4.0: Hvad kommer efter konkurrencestaten?«
Vores verdensberømte velfærdsmodel har de sidste årtier været på gal kurs. Velfærd er blevet opfattet som ydelser og service i en velfærdsbutik, men ægte velfærd må tage afsæt i spørgsmålet: Hvad gør mennesker lykkelige? Velfærd er at høre til, at kunne bidrage, at blive genkendt. Mennesker er blevet opdelt i ressourcestærke og ressourcesvage, men sandheden er at den der giver, bliver rig, fordi nogen vil tage imod.

Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole

Seminarielektor, teolog og foredragsholder Henrik Bækgaard taler om K. E. Løgstrup og hans livsforståelse i foredraget »Mindre mig – mere liv«.
Den danske filosof K.E. Løgstrups tænkning kan karakteriseres som et forstørrelsesglas, et mikroskop og et kamera med vidvinkel. For ham var livet og verden umådelig stor, forunderlig og ubegribelig. Løgstrup var hverken maskinstormer eller fornuftsfjende, men han kritiserede tiden og kulturen for at gøre livet og mennesket til for lidt. Når dele af moderne hjerneforskning vil reducere mennesket til et kemisk og biologisk bestemt væsen, og når mange rationalister mener at kunne indfange tilværelsen med fornuften alene, så råber Løgstrup: se ud, se op, se mer’, giv agt, vær opmærksom!

Mandag den 27. marts 2017 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole

Ahmad Mahmoud fortæller om sin bog Sort land – fortællinger fra ghettoen.
Sort land er et kig ind gennem tillukkede og friturefedtede persienner til en indvandrerghetto i Danmark, et parallelsamfund hvor egne love og regler hersker. Ahmad Mahmoud er vokset op i Askerød som den næstyngste i en søskendeflok på syv. Han giver i Sort land et rystende billede af ghettolivet, hvor vold er daglig kost på lige fod med de arabiske retter der tilberedes af kvinderne 24/7 så de kan stå klar til familiens patriark. Indvandrerghettoen – med dens mange børn, koranskoler, bander, arrangerede ægteskaber og folk på overførselsindkomst – har sin helt egen kultur som ingen ønsker at ændre, slet ikke dem der lever i den.

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 19.00 i Palæfløjen

Sangaften med Per Krøis Kjærsgaard,  kendt viden om for sangene Kære linedanser og Gi’ os lyset tilbage.

Entré (foredrag og kaffe): 50 kr., medlemmer gratis.

Onsdag den 7. juni 2017 kl. 10-15. Sommerudflugt

Besøg på Trekroner Rehabiliteringscenter og Plejecenter Trekroner med rundvisning og orientering om forholdene de to steder.
Kl. 10 mødes vi ved rehabiliteringscenteret som vi besøger om formiddagen (kl. 10 til 12). Der er en times frokostpause, og fra kl. 13 til 15 besøger vi plejecenteret (og får kaffe og kage). Frokosten, som er for egen regning, kan indtages i rehabiliteringscenterets caféeller i en af cafeerne i butikscenteret lige ved stationen.
Entré (dækker rundvisning og kaffe): 50 kr., medlemmer gratis.
Tilmelding  senest den 1. juni. 


Fredag den 18. august 2017 kl. 9.30.  Liselunddag


Traditionen tro besøger vi Liselunds sommermøde en enkelt dag (formiddag og eftermiddag). Programmet ser sådan ud:

Kl. 9.30 taler litterær direktør for Gyldendal Johannes Riis om »Litteraturens rolle«. Kl. 12.00 –13.00 er der frokost med efterfølgende pause til en spadseretur i Liselunds park. Kl. 14.30 taler professor Anne-Marie Gerdes, overlæge med speciale i medicinsk genetik og medlem af Etisk Råd, om »Genetik og etik – hvor er vi på vej hen?«

Prisen for de to foredrag, frokost og kaffe & kage er 225 kr. der betales ved indgangen.

Liselunds adresse er Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse.


Temaet for efterårets foredragsrække er Moral og etik.


Mandag den 18. september 2017 kl. 13.00. Sankt Hans Hospitals Museum.

Sygeplejerske Britta  Pedersen fortæller og viser rundt på Sankt Hans Hospitals Museum.  Foruden museet skal vi også se hospitalets kirke fra 1819.

Sankt Hans Hospitals Museums adresse er Kurhuset, Kurhusvænge, 4000 Roskilde. (Offentlig transport: bus 207 til stoppestedet Vesthospitalet.)

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 17.00 i Palæfløjen

Generalforsamling. – Derefter Højskoleeftermiddag med lektor Martin Jes Iversen og lektor Camilla Sløk  fra CBS om ØKs historie og virksomhedskultur.

ØK (Østasiatisk Kompagni) startede i 1898 og kollapsede i 1992. På de næsten 100 år havde virksomheden været en verdensomspændende virksomhed med forretninger inden for meget forskellige erhvervsområder og havde sat økonomiske og kulturelle processer i gang i mange lande, f.eks. Kenya, Japan, Thailand. Ikke alene udgjorde ØK en økonomisk motor for forandring af Danmark. ØK var også en social motor for forandring af mange almindelige menneskers liv, de mennesker der kom ind som elever i ØK og fik en karriere inden for eller uden for firmaet. Mange af disse elever kom fra de lavere sociale lag, og de er dermed med til at vise den sociale og økonomiske forandring som skete for arbejderklassen og funktionærfamilier i det 20. århundrede. Foredraget vil vise både mikro- og makroperspektivet på ØK’s storhed og fald.

Torsdag den 9. november 2017 kl. 17.00 i Palæfløjen

Højskoleeftermiddag med valgmenighedspræst Morten Kvist om »Genopdagelsen af det hellige«.

Vi troede en overgang – i hele sidste halvdel af det tyvende århundrede – at religionens tid var forbi. Det viste sig at være forkert. Fænomenet ‘det hellige’ er velegnet til at forstå hvorfor religion nødvendigvis må findes, og velegnet til at forstå ligheder og forskelle på religionerne. De forvalter ‘det hellige’ forskelligt.

Torsdag den 7. december 2017 kl. 17.00 i Palæfløjen

Højskoleeftermiddag med Kim Faurschou fra Grundtvigs Højskole om Nietzsche og moralen.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) leverer forfatterskabet igennem en brændende kritik af al moral. Moral fører til at mennesket mister livsdueligheden og flygter ind i en selvundertrykkende middelmådighed. Moralen lover at retfærdigheden sker fyldest for den der venter. Men der findes ikke en anden verden sådan som religion og moral lover. »Hvorfor leve? Alt er tomt! Leve – det er at tærske langhalm; leve – det er at brænde sig og alligevel ikke blive varm«, skriver Nietzsche i Således talte Zarathustra. Efter Nietzsches kritik af moralen kan der så gives vejledning i at leve? Det er det spørgsmål som foredraget vil stille og prøve på at besvare.