Om foreningen

Roskilde Højskoleforening blev stiftet i 1889, født af den højskolebevægelse der var opstået i midten af 1800tallet med udgangspunkt i Grundtvigs tanker om »skolen for livet« der skulle formidle almen oplysning med baggrund i det danske sind og særpræg.
   I vore dages pluralistiske samfund med dets hastige informationsstrømme og meningsudvekslinger er det vigtigt at vi en gang imellem standser op og prøver at reflektere over det skrevne eller det talte ord. Roskilde Højskoleforening ser det som sin opgave at søge at etablere et »rum« hvor der netop bliver mulighed for at overveje tidens emner lidt nærmere, og det gør vi ved at sætte aktuelle emner på dagsordenen med kompetente foredragsholdere. Efter foredragene og kaffepausen er der debat mellem deltagere og foredragsholder.

Roskilde Højskoleforening arrangerer normalt fire aftenmøder om efteråret, et eller to eftermiddagsmøder om vinteren, og en sangaften i forsommeren. Disse arrangementer foregår i Palæfløjen eller et andet centralt beliggende sted i Roskilde.
   Derudover er vi medarrangør af en foredragsrække på Osted Fri- og Efterskole hver vinter. Denne foredragsrække afholdes i samarbejde med Osted Valgmenighed, Osted og Allerslev sognemenigheder og Osted Fri- og Efterskole.
   Endelig har vi hver sommer en udflugt.


Foreningens bestyrelse består af

Birgit Sløk (formand), tlf. 4635 6212
Jørgen Larsen (kasserer), tlf. 2263 2764
Karen Thorgaard, tlf. 2164 2686
Kirsten Ramskov, tlf. 4024 3862
Karin Juul, tlf. 4011 7074
Eva Locht,
Kirsten Bjerager.

Foreningens vedtægter (pdf-fil):