Medlemskab

Som medlem er du med til at støtte foreningens arbejde. Roskilde Højskoleforening modtager ikke tilskud fra det offentlige – hele foreningens økonomi er baseret på medlemskontingenter og entréindtægter.


Medlemsfordele:

  • Gratis adgang til højskoleeftermiddagene om efteråret i Palæfløjen og til sangaftenen i maj. Der betales 25 kr. for kaffe i pausen.
  • Elektronisk nyhedsbrev to-tre gange om året med oplysninger om den kommende periodes arrangementer.
  • Forud for hvert arrangement en e-mail med en lille 'reminder' om det forestående arrangement.


Det årlige kontingent er 300 kr. pr. person og indbetales til foreningens bankkonto i Jyske Bank:

Reg.nr. 5027, konto nr. 1265576.


Indmeldelse kan ske ved at indsende nedenstående formular, udfyldt med navn, adresse og e-mailadresse.