Medlemskab

Som medlem er du med til at støtte foreningens arbejde. Roskilde Højskoleforening modtager ikke tilskud fra det offentlige, hele foreningens økonomi er baseret på medlemskontingenter og entréindtægter. — Årskontingentet er 200 kr. pr. person.


Medlemsfordele:

  • Gratis adgang til højskoleeftermiddagene om efteråret i Palæfløjen og til sangaftenen i maj. (Kaffe i pausen er inkluderet.)
  • Elektronisk nyhedsbrev to-tre gange om året med oplysninger om den kommende periodes arrangementer.
  • Forud for hvert arrangement en e-mail med en lille 'reminder' om det forestående arrangement.


Det årlige kontingent er 200 kr. pr. person og indbetales til foreningens bankkonto i Jyske Bank:

Reg.nr. 5027, konto nr. 1265576.


Indmeldelse kan ske ved at indsende nedenstående formular, udfyldt med navn, adresse og e-mailadresse.