Arrangementer 2019

3. juli 2019


Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole

Forfatteren Merete Pryds Helle: “Er folket virkelig så skønt?”
Med udgangspunkt i hendes bog Folkets skønhed stilles der spørgsmål om, hvorvidt den lille mands – og kvindes – fortælling kan bidrage til at forstå vores fælles historie som den har udviklet sig i det sidste halve århundrede.

Pris: Entré, kaffe og kage 80 kr.

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 9.30. Liselund

Vores traditionelle vinterbesøg på  Liselund.
Der er morgensang kl. 9.30.
Derefter taler  sognepræst Mikkel Wold om “Krop og Ånd i en instrumentalismens tid.”
Vores egen samtid er meget optaget af krop, mens begreber som sjæl og ånd fylder knap så meget. Hvorfor er det lige vi er optaget af kroppen, men ikke af ånden? Sammen med Bente Klarlund har Mikkel Wold skrevet bogen Krop og ånd – og meningen med livet. Hensigten med bogen er dels at gøre op med en overdreven kropsdyrkelse hvor der af og til stilles for store forventninger til f.eks. sportens betydning for de eksistentielle lag i vores liv, dels at pege på nogle mulige svar på hvorledes den lægelige og teologiske tilgang kan mødes i forsøget på at svare på det vigtige spørgsmål: Hvad er et menneske?

Kl. 12.00-13.00. Frokost.

Kl. 14.30  taler lektor i etik og religionsvidenskab Joakim Garff  om “Identitetsdannelsens etik og dens grænser.”

Hvorfor er det fint at tale om dannelse, men gammeldags at nævne ordet opdragelse? Og hvordan kan det være, at vi gerne vil diskutere værdier og livskvalitet, men viger tilbage for at tale om normer og idealer? Foredraget følger dannelses- og opdragelsesbegrebets udvikling fra Goethe over Kierkegaard til Emma Gad og kommenterer nutidige begreber som kompetenceudvikling, selvdannelse og omstillingsparathed.

Medlemspris for de to foredrag, frokost og kaffe & kage er 275 kr. der betales ved indgangen.

Liselunds adresse er Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse.

NB. Tilmelding til foreningen senest torsdag den 21. februar.

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole

MF og forfatter Ida Auken: “Hvad er det danske?”
Aldrig har der været talt så meget om at være dansk. Og det med god grund. Verden presser sig på udefra i form af mennesker, varer og informationer der krydser synlige og usynlige grænser i et hidtil uset tempo. Med sin bog Dansk stiller Ida Auken spørgsmålet om, hvad der gør danskerne danske. Og hun givet et personligt svar på de mange værdipolitiske spørgsmål som vor tid rejser.

Pris: Entré, kaffe og kage 80 kr.

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole

Astrofysikeren Anja Andersen: “Livet som et mirakel”
Når man beskæftiger sig med vores univers som blev skabt for 13,7 milliarder år siden, handler det om svimlende tidshorisonter og afstande. Men astrofysikeren Anja C. Andersen formår at gøre det uoverskuelige begribeligt. Hun vil fortælle om nogle af universets fascinerende mysterier og rejse det helt store spørgsmål: Er livet et mirakel eller et fænomen der kan forklares videnskabeligt? Eller måske begge dele?

Pris: Entré, kaffe og kage 80 kr.

Onsdag den 21. august 2019 kl. 14.30. Liselund

Vores traditionelle sommerbesøg på Liselund.

Kl. 14.30 taler sprogforskeren Marianne Rathje om “Sprog 2019 – der dukker nye ord og udtryk op og gamle forsvinder, hvilke?”
Skyldes forandringer indflydelse fra medierne?  Hvilke holdninger er der til sprog?

Kl. 18.00.  Aftensmad.

Kl. 19.30 taler litteraturforsker og oversætter Erik Skyum-Nielsen om “Litteratur 2019”.

Islandsk og norsk litteratur oversættes og læses over hele verden. Hvorfor? Har nutidig dansk litteratur samme niveau?  Kan man overhovedet måle litterær kvalitet? 

Medlemspris for de to foredrag, aftensmad og kaffe & kage er 275 kr. der betales ved indgangen.

Liselunds adresse er Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse.

NB. Tilmelding til foreningen senest onsdag den 14. august.


Torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00 på Roskilde Festival Højskole

Lektor Niels-Erik Clausen, DTU Risø Campus: “Vindkraft og den grønne omstilling – kan vi nå det?”
Niels-Erik Clausen fra Institut for Vindenergi på DTU Risø Campus vil gøre os klogere på klimaudfordringerne, hvorfor der bygges vindenergianlæg i det meste af verden, hvor langt man er kommet med den grønne omstilling, hvordan der leves op til Parisaftalen om begrænsning af den globale temperaturstigning til 1,5-2°C og endelig komme lidt ind på fremtidsplaner.

Entré: 50 kr. (gratis for Højskoleforeningens medlemmer). Kaffe og kage: 25 kr.

Mandag den 4. november 2019 kl. 19.00 på Roskilde Festival Højskole

Klavs Birkholm, direktør for tænketanken TeknoEtik: “De skjulte algoritmer. Etiske og politiske problemstillinger?”

I stigende grad tildeles algoritmerne magten til at regulere både stort og småt i hverdagslivet. Algoritmer kan afgøre hvem der skal date hvem, hvem der skal ansættes/afskediges, hvilke nyheder der skal prioriteres op eller ned osv. Med automatiseret beslutningstagning og fortolkning af enorme datamængder kan algoritmerne styre menneskers adfærd og bestemme hvilke informationer der bliver tilgængelige for borgerne.

Entré: 50 kr. (gratis for Højskoleforeningens medlemmer). Kaffe og kage: 25 kr.


Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00 på Roskilde Festival Højskole

Lektor Rasmus Willig, RUC: “Hvorfor udstiller vi dem der prøver at reducere deres CO2-aftryk, som hyklere?”

Mon ikke det hele ender med at gå okay? Tesla udvikler sikkert noget teknologi der løser alle problemerne. Der bliver nok forhandlet en ny traktat. På intet tidspunkt i menneskets historie er det jo gået bedre. – Det er godt at være optimist. Men spørgsmålet er, om det også gælder når der ikke er nogen grund til optimisme. Svaret er nej. Jubeloptimisme er i dag en effektiv mekanisme til at fjerne fokus fra en hidtil uset rovdrift på mennesker og natur. Vores børn og unge spørger: “Det går da godt, ikke?” Hvad skal vi svare?

Entré: 50 kr. (gratis for Højskoleforeningens medlemmer). Kaffe og kage: 25 kr.