Arrangementer 2019


Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole

Forfatteren Merete Pryds Helle: “Er folket virkelig så skønt?”
Med udgangspunkt i hendes bog Folkets skønhed stilles der spørgsmål om, hvorvidt den lille mands – og kvindes – fortælling kan bidrage til at forstå vores fælles historie som den har udviklet sig i det sidste halve århundrede.

Pris: Entré, kaffe og kage 80 kr.

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 9.30. Liselund

Vores traditionelle vinterbesøg på  Liselund.
Der er morgensang kl. 9.30.
Derefter taler  sognepræst Mikkel Wold om “Krop og Ånd i en instrumentalismens tid.”
Vores egen samtid er meget optaget af krop, mens begreber som sjæl og ånd fylder knap så meget. Hvorfor er det lige vi er optaget af kroppen, men ikke af ånden? Sammen med Bente Klarlund har Mikkel Wold skrevet bogen Krop og ånd – og meningen med livet. Hensigten med bogen er dels at gøre op med en overdreven kropsdyrkelse hvor der af og til stilles for store forventninger til f.eks. sportens betydning for de eksistentielle lag i vores liv, dels at pege på nogle mulige svar på hvorledes den lægelige og teologiske tilgang kan mødes i forsøget på at svare på det vigtige spørgsmål: Hvad er et menneske?

Kl. 12.00-13.00. Frokost.

Kl. 14.30  taler lektor i etik og religionsvidenskab Joakim Garff  om “Identitetsdannelsens etik og dens grænser.”

Hvorfor er det fint at tale om dannelse, men gammeldags at nævne ordet opdragelse? Og hvordan kan det være, at vi gerne vil diskutere værdier og livskvalitet, men viger tilbage for at tale om normer og idealer? Foredraget følger dannelses- og opdragelsesbegrebets udvikling fra Goethe over Kierkegaard til Emma Gad og kommenterer nutidige begreber som kompetenceudvikling, selvdannelse og omstillingsparathed.

Medlemspris for de to foredrag, frokost og kaffe & kage er 275 kr. der betales ved indgangen.

Liselunds adresse er Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse.

NB. Tilmelding til foreningen senest torsdag den 21. februar.

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole

MF og forfatter Ida Auken: “Hvad er det danske?”
Aldrig har der været talt så meget om at være dansk. Og det med god grund. Verden presser sig på udefra i form af mennesker, varer og informationer der krydser synlige og usynlige grænser i et hidtil uset tempo. Med sin bog Dansk stiller Ida Auken spørgsmålet om, hvad der gør danskerne danske. Og hun givet et personligt svar på de mange værdipolitiske spørgsmål som vor tid rejser.

Pris: Entré, kaffe og kage 80 kr.

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 på Osted Fri- og Efterskole

Astrofysikeren Anja Andersen: “Livet som et mirakel”
Når man beskæftiger sig med vores univers som blev skabt for 13,7 milliarder år siden, handler det om svimlende tidshorisonter og afstande. Men astrofysikeren Anja C. Andersen formår at gøre det uoverskuelige begribeligt. Hun vil fortælle om nogle af universets fascinerende mysterier og rejse det helt store spørgsmål: Er livet et mirakel eller et fænomen der kan forklares videnskabeligt? Eller måske begge dele?

Pris: Entré, kaffe og kage 80 kr.